Mapy do celów projektowych – gdzie je uzyskać?

[REKLAMA]

Zanim rozpoczniesz budowę domu, najpierw musisz spełnić szereg wymogów. Jeśli nie ma planu zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, to koniecznie musisz uzyskać warunki zabudowy. Żeby złożyć wniosek o ich wydanie dla danej działki, najpierw powinieneś zaopatrzyć się w mapę do celów projektowych. Jak ją zdobyć?

Czym jest mapa zasadnicza i jak ją uzyskać?

Podstawową mapę działki stanowi mapa zasadnicza, która jest dostępna w Wydziale Geodezji i Kartografii. Uzyskanie jej kopii jest dostępne dla każdego. Nie trzeba być właścicielem działki – jedyne, co należy zrobić, to złożyć odpowiedni wniosek i uiścić opłatę. Nie jest to stała kwota – jej koszt to najczęściej kilkadziesiąt złotych i zależy od danego powiatu. Po złożeniu wspomnianego wniosku mapa zasadnicza powinna być wydana od ręki. Można ją uzyskać w formie papierowej lub cyfrowej. W jakich przypadkach potrzebne są takie mapy? Może to być jeden z niezbędnych załączników, jeśli chcesz:

  • Zmienić sposób użytkowania gruntu.
  • Dokonać rozbiórki budynku.
  • Wycenić nieruchomość.
  • Podzielić nieruchomość.
  • Złożyć wniosek o kredyt hipoteczny.
  • Ubiegać się o pozwolenie na handel.

Mapa swoim zasięgiem powinna obejmować teren, którego dotyczy wniosek, ale także obszar oddziaływania planowanej inwestycji. Najczęściej otrzymujemy mapę w skali 1:500 lub 1:1000. Ta pierwsza jest odpowiednim rozwiązaniem w przypadku terenów zurbanizowanych, a druga przy zabudowie rozproszonej.

Ile konkretnie kosztuje zamówienie mapy zasadniczej? Np. w Cieszynie musimy zapłacić 5 zł opłaty skarbowej, a do tego pokryć opłatę za czynności związane z udostępnieniem informacji. Np. kopia mapy w formacie A4 kosztuje 30 zł. W miarę możliwości wniosek jest realizowany tego samego dnia, ale urząd zastrzega sobie, że może to trwać do 10 dni.

Mapa zasadnicza nie jest jednak mapą do celów projektowych.

Mapa do celów projektowych – co to jest?

Pojęcie mapy do celów projektowych wprowadzono w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych, obowiązujących w budownictwie. Jej posiadanie jest niezbędne do wykonania projektu budowlanego. Kluczowa różnica między mapą zasadniczą, a mapą do celów projektowania tkwi w ich aktualności. Druga z wymienionych jest sporządzana na kopii mapy zasadniczej. Geodeta, który ją wykonuje, ma obowiązek zaktualizowania jej treści. M.in. powinien z niej usunąć obiekty, których już nie ma i wprowadzić te, które wybudowano. Obiekty te należy pomierzyć i wtedy nanieść na mapę. Nie chodzi wyłącznie o budynki, ale również:

  • ogrodzenia,
  • granice działek,
  • elementy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,
  • użytki gruntowe i nie tylko.

Mapa do celów projektowych – kto ją wykonuje?

Wykonawcą mapy do celów projektowych może być wyłącznie geodeta, który posiada niezbędne uprawnienia. Ich zakres został określony w art. 43 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W przepisach nie zostało określone, jaka jest ważność mapy do celów projektowych, ale przyjmuje się, żeby znajdował się na niej wpis nie starszy niż sprzed 6 miesięcy. W przeciwnym wypadku konieczne może być przedłożenie w urzędzie nowszej mapy lub oświadczenia potwierdzającego, że jest ona aktualna.

Mapa do celów projektowych powinna obejmować teren inwestycji i pas co najmniej 30 m2 wokół niej.

Ile trwa opracowanie mapy do celów projektowych?

Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej jest procesem czasochłonnym. Geodeta spędza w tym celu najczęściej jeden dzień w terenie, ale kolejnych kilku dni potrzebuje na opracowanie biurowe. Na mapę do celów projektowych będziesz musiał czekać około 6 tygodni. Dlaczego? Otóż tyle czasu wymaga dopełnienie wszystkich obowiązków wynikających z zapisów prawa oraz działań administracyjnych, za które odpowiadają urzędy – starostwo powiatowe i ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Urząd ma np. 2 tygodnie na uwierzytelnienie mapy. Jeśli oczekujesz na mapę do celów projektowych, to spodziewaj się, że może to potrwać nawet do 8 tygodni.

Komu zlecić wykonanie mapy do celów projektowych?

Realizację mapy warto zlecić wykwalifikowanemu i doświadczonemu geodecie. Może to być specjalista z firmy Exigeo. Poza wykonywaniem map do celów projektowych, oferuje ona również doradztwo w kwestiach geodezyjnych, opracowywanie map do celów prawnych, sądowych czy do podziału nieruchomości.

Mając już mapę do celów projektowych, możesz przejść do kolejnego etapu, czyli złożenia wniosku o warunki zabudowy. Występuje się o nie do wójta (w przypadku gmin), burmistrza (w większych miejscowości i dzielnicach) lub prezydenta miasta (w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców).

Odpowiedź