Na czym polega recykling plastiku?

Przetwarzanie plastiku w celu ponownego wykorzystania tworzyw sztucznych jest skuteczną metodą ochrony środowiska i niekończącym się źródłem wartościowych surowców, które mogą być użyte do wyrobu nowych produktów. Na recykling plastiku kładzie się obecnie duży nacisk, a wszelkie działania ułatwiające przetwarzanie tworzyw sztucznych traktowane są priorytetowo głównie z powodu zwiększającej się ilości odpadów plastikowych. Szacuje się, że światowa produkcja tworzyw sztucznych, które często już po chwili stają się odpadem, już za chwilę przekroczy próg 400 mln ton rocznie i będzie nadal rosnąć. Na czym polega przetwarzanie tworzyw sztucznych? Jak można spożytkować odpady z plastiku?

Jak wygląda recykling plastiku?

Plastik to termin używany w stosunku do bardzo licznej grupy różnych pod względem swoich właściwości materiałów zbudowanych z polimerów. Do najczęściej wykorzystywanych tworzyw sztucznych zalicza się przede wszystkim: HDPE/LDPE, PP, PET, PVC oraz PS/EPS, które w pełni nadają się do recyklingu. Przetwarzanie plastiku rozpoczyna się od segregacji odpadów, która pozwala wyodrębnić tworzywa sztuczne od ogółu innych śmieci, a następnie skierować je do przetworzenia w wyspecjalizowanych instalacjach. Przetwarzanie tworzyw sztucznych obejmuje wiele skomplikowanych procesów wymagających użycia często bardzo zaawansowanych technologii. Pozwalają one odseparować z ogółu odpadów plastikowych różne rodzaje plastików i tak je przekształcić, by pozyskać z nich wartościowy surowiec, najczęściej granulat, z którego powstaną nowe wyroby. W procesach przetwarzania tworzyw sztucznych dominują metody recyklingu mechanicznego, termicznego i chemicznego, za których sprawą odpady plastikowe poddawane są licznym przekształceniom. Zanim tworzywa sztuczne pozyskane z odpadów plastikowych posłużą do produkcji nowych dóbr, są najpierw skrupulatnie wyodrębniane z innych frakcji i dzielone na różne rodzaje plastików, oczyszczane, rozdrabnianie i ewentualnie przetapiane, jak dzieje się to w przypadku tworzyw termoplastycznych, takich jak polietylen czy polipropylen.

Co powstaje z recyklingu tworzyw sztucznych?

Recykling plastiku pozwala uzyskać surowiec, który następnie wykorzystywany jest m.in. do produkcji opakowań, folii, pojemników, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, części samochodowych, mebli, zabawek, ekranów akustycznych, rur, a nawet odzieży. Nie wszystkie jednak odpady plastikowe równie łatwo można przetworzyć. Szczególnie kłopotliwe są zwłaszcza mieszanki tworzyw sztucznych czy barwiony plastik, które do niedawna nie były w ogóle poddawane procesom odzysku i trafiały na wysypiska lub do spalarń. Sytuacja ta zmienia się jednak w ostatnim czasie między innymi dzięki pionierskim inicjatywom jednej z firm działających w branży recyklingu – Stena Recycling. W zakładach Stena Recycling z powodzeniem działają już bardzo zaawansowane instalacje, które pozwalają kłopotliwe mieszanki różnych plastików przekształcać w wysokiej jakości paliwo czy w efektywny sposób odzyskiwać tworzywa sztuczne ze zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Jednym z nich jest nowoczesny zakład przetwarzania elektroniki we Wschowie. W styczniu bieżącego roku na terenie Centrum Recyclingu Elektroniki we Wschowie Stena Recycling uruchomiła także nową innowacyjną linię produkcyjną, która pozwoli na przetworzenie 15 tysięcy ton folii LDPE rocznie. 

Odpowiedź