Montaż trawnika z rolki w 7 krokach

Trawa z rolki pozwala na szybkie i wygodne założenie trawnika. Dzięki niej już w ciągu 1 dnia można stworzyć w ogrodzie idealną – gęstą i intensywnie zieloną – murawę. Wbrew pozorom montaż trawy z rolki nie jest wcale skomplikowany i z powodzeniem można przeprowadzić go samodzielnie. Aby jednak uzyskać oczekiwany efekt, trzeba zadbać o odpowiednie przygotowanie podłoża i staranne rozłożenie darni. Podpowiadamy, jak założyć trawnik z rolki w 7 krokach.

Krok 1 – Określenie powierzchni i przeznaczenia trawnika

Zanim przystąpimy do zakładania trawnika z rolki, powinniśmy dokładnie zaplanować jego wielkość, kształt i przeznaczenie. Aby określić niezbędną ilość materiału, trzeba wyliczyć powierzchnię murawy, uwzględniając przy tym 5-10% nadwyżkę darni na pokrycie strat podczas montażu trawnika z rolki. W zależności, od funkcji, jakie pełnić ma nasza murawa, możemy zdecydować się na trawnik rekreacyjny/uniwersalny, sportowy lub ozdobny. W przydomowych ogrodach najlepiej sprawdzają się trawniki uniwersalne, które łączą walory dekoracyjne z użytkowymi. Mogą być wykorzystywane zarówno do wypoczynku i rekreacji, jak i wzbogacania wyglądu otoczenia. Trawniki sportowe zakładane są na terenach intensywnie eksploatowanych (np. boiskach), a ozdobne w miejscach reprezentacyjnych (np. w pobliżu zabytkowych budynków).

Krok 2 – Przygotowanie ziemi pod trawnik z rolki

Kolejnym krokiem do założenia trawnika z rolki jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Na początku należy dokładnie oczyścić cały teren z kamieni, korzeni, pozostałości budowlanych, gałęzi i chwastów. Jeśli chcemy założyć trawnik z rolki w miejsce starej murawy, musimy usunąć darń. Na mniejszych terenach można to zrobić ręcznie – przekopując trawnik. W większych ogrodach zwykle niezbędne jest zastosowanie herbicydów. Przygotowanie ziemi pod trawnik może obejmować również instalację siatki na krety lub systemu automatycznego nawadniania, ułatwiających utrzymanie murawy w nienagannej kondycji. Wszystkie prace warto zaplanować z dużym wyprzedzeniem – nie należy odkładać ich aż do zakupu trawy z rolki.

Trawnik z rolki najlepiej zakładać na lekko kwaśnym (pH 5,5-6,5), żyznym i przepuszczalnym podłożu. Przed rozpoczęciem montażu trawy z rolki glebę należy spulchnić za pomocą szpadla lub glebogryzarki i w razie potrzeby usunąć wierzchnią warstwę ziemi. Aby trawnik z rolki leżał w jednej linii z krawężnikiem, teren warto obniżyć o 2-3 cm. W zależności od warunków panujących w naszym ogrodzie konieczne może być także zmodyfikowanie parametrów podłoża. Gleby ciężkie i gliniaste można rozluźnić przy użyciu piasku, a piaszczyste wzbogacić kompostem lub torfem. Jeśli gleba ma zbyt niski odczyn, należy przed założeniem trawnika przeprowadzić zabieg wapnowania przy pomocy kredy lub dolomitu. Kilka tygodni przed rozpoczęciem montażu trawy z rolki podłoże w ogrodzie warto wzbogacić nawozem wieloskładnikowym lub startowym do trawników. 

Przygotowane podłoże powinniśmy przykryć 5-10-centymetrową warstwą żyznej ziemi pod trawnik. Na zakończenie musimy wyrównać i zwałować cały teren. Po przygotowaniu podłoża do montażu trawnika z rolki dobrze jest odczekać kilka dni przed przystąpieniem do kolejnych prac.

Krok 3 – Układanie trawy z rolki

Trawnik z rolki – w przeciwieństwie do tradycyjnego z siewu – można zakładać niemal przez cały rok (od marca do listopada). Trawa z rolki nie powinna być jednak długo przechowywana – jej rozkładanie należy przeprowadzić w ciągu 24 godzin od dostarczenia. Do czasu montażu trawę z rolki można składować w pryzmie w zacienionym i przewiewnym miejscu. Przed przystąpieniem do rozkładania darni, warto sprawdzić, czy nie ma widocznych defektów (chwastów, przerzedzeń, zażółceń). Dobrej jakości trawa z rolki powinna być gęsta, jednolicie zagęszczona, intensywnie zielona i zwarta.

Montaż trawnika z rolki należy przeprowadzić na zwilżonym i zruszonym podłożu. Pracę najlepiej rozpocząć od najdłuższego, prostego odcinka ogrodu. Wskazane jest, by układanie trawy z rolki odbywało się od zewnętrznej krawędzi ogrodu do jego środka. Pasy darni należy rozkładać jak najbliżej siebie, w taki sposób, by ściśle do siebie przylegały, ale na siebie nie zachodziły. Nie powinny być widoczne między nimi żadne przerwy.

Aby uzyskać naturalny wygląd trawnika, wszystkie rolki trawy trzeba układać w tym samym kierunku wzrostu źdźbeł. Pierwszą rolkę trawy rozwijamy w całości, a kolejną przecinamy na pół. Z następnymi rolkami postępują podobnie. Sąsiadujące ze sobą fragmenty trawy układamy z przesunięciem w podobny sposób jak cegły w murze. Krótsza krawędź każdego pasa powinna więc leżeć w połowie poprzedniego. Aby pozbyć się pęcherzy powietrza, trawę z rolki po rozłożeniu należy docisnąć do podłoża walcem ogrodowym.

Jeśli zakładamy trawnik z rolki na terenie pochyłym (np. skarpie), musimy pamiętać o odpowiednim kierunku rozkładania darni – w poprzek zbocza. Trawnik z rolki na skarpie warto dodatkowo wzmocnić kołkami wbijanymi w ziemię.

Krok 4 – Wyrównanie brzegów trawnika z rolki

Po rozłożeniu darni musimy wyrównać brzegi trawnika i nadać murawie preferowany kształt. Możemy do tego wykorzystać szpadel lub ostry nożyk. Aby uzyskać zaokrąglone krawędzie trawnika, warto przeprowadzić cięcie po linii rozłożonego węża ogrodowego. Krawędzie trawnika należy obsypać ziemią – uchroni to je przed wysychaniem.

Krok 5 – Wałowanie trawnika z rolki

Trawnik z rolki bezpośrednio po założeniu powinien zostać zwałowany przy użyciu walca. Zabieg ten usuwa wszelkie nierówności i pęcherze powietrza, poprawia kontakt korzeni z podłożem i przyspiesza ukorzenianie się trawy.

Krok 6 – Obfite podlanie trawnika z rolki

Trawnik z rolki w pierwszych tygodniach po założeniu wymaga intensywnego podlewania. Aby nie dopuścić do przesuszenia darni, zaraz po rozłożeniu trawy z rolki, powinniśmy obficie i równomiernie podlać całą murawę. Nawadnianie musi być na tyle intensywne, aby woda przesiąkła przez darń.

W pierwszych 2-3 tygodniach po założeniu zaleca się codzienne podlewanie trawnika. W kolejnych tygodniach, aż do pełnego ukorzenienie się darni, wystarczy podlewać trawę z rolki co 2-3 dni. W czasie upalnych dni konieczne może być jednak nieco częstsze nawadnianie.

Trawnik z rolki należy podlewać strumieniem rozproszonym, na głębokość 15 cm. Zabieg ten najlepiej wykonywać wczesnym rankiem lub wieczorem, gdy parowanie i działanie promieni słonecznych jest ograniczone. Na każdy m2 murawy powinno przypadać 10-15 l wody.

Krok 7 – Wypełnienie wolnych przestrzeni trawą

Zdarza się, że po rozłożeniu i podlaniu darni na trawniku uwidaczniają się przerwy między płatami. Powstałe ubytki należy wypełnić ziemią, a następnie uzupełnić nasionami trawy.

Choć trawnik z rolki wygląda efektownie zaraz po założeniu, lepiej wstrzymać się z jego użytkowaniem, aż do momentu ukorzenienia się darni. Użytkowanie trawnika z rolki można zwykle rozpocząć po upływie 2-3 tygodnia od założenia. Pierwsze koszenie wykonuje się, gdy trawa osiągnie wysokość 10 cm. Późniejsza pielęgnacja trawnika z rolki nie jest skomplikowana. Nie wymaga on innych zabiegów niż tradycyjna murawa.

Odpowiedź