Kiedy warto zrobić inwentaryzację budynku? Czym ona jest i na czym polega?

[REKLAMA]

Inwentaryzacja budynku, inaczej nazywana też ekspertyzą budowlaną, jest to przedstawienie rzeczywistego stanu budynku na podstawie wykonanych dokładnych pomiarów zewnętrznych i wewnętrznych. Protokół inwentaryzacji budynku powinien uwzględniać również stan techniczny poszczególnych elementów budynku, takich jak instalacje wewnętrzne, ściany, sufit, fundamenty, czy też elementy zewnętrzne, jak balkony, tarasy itp.

Po co i kiedy wykonuje się inwentaryzację budynku?

Inwentaryzacja domu lub innego budynku wykonywana jest w kilku sytuacjach. Planując remont domu, warto wykonać ekspertyzę budowlaną, która pozwoli projektantowi na zaplanowanie odpowiednich prac remontowych, a także zagwarantuje, że zaplanowane aranżacje, przebudowa poszczególnych elementów czy ewentualna dobudowa będzie możliwa i bezpieczna. Ekspertyza budowlana pomoże też określić skalę remontu, wykaże ewentualne obszary, w których zakresie konieczne jest wykonanie prac naprawczych, po to, aby użytkowanie domu było bezpieczne.

Ekspertyza budynku na sprzedaż

Kolejną sytuacją, kiedy warto wykonać inwentaryzację nieruchomości, jest sprzedaż domu, lub planowany zakup nieruchomości z rynku wtórnego. Planując sprzedaż budynku, ekspertyza budowlana pozwoli na jego rzetelną wycenę. Z kolei w przypadku zakupu domu czy budynku, wykonanie inwentaryzacji nieruchomości da realny obraz na jej stan techniczny oraz rzeczywistą wartość. Inwentaryzacja budynku jest też przydatna podczas sporządzania audytu energetycznego, niezbędnego do przygotowania projektu termomodernizacji domu.

Inwentaryzacja domu – kiedy jeszcze ją wykonać?

Wykonanie ekspertyzy budowlanej będzie pomocne również wtedy, gdy planujemy modernizację lub po prostu doposażenie budynku w media takie jak gaz, prąd, czy też system inteligentnego sterowania. Najczęściej wykonuje się inwentaryzację budynków w przypadku zabudowań starszych, w przypadku których brakuje dostępu do aktualnych planów zabudowy.

Komu powierzyć wykonanie inwentaryzacji budynku?

Wykonanie inwentaryzacji budowlanej najlepiej powierzyć osobie, która posiada jedną ze specjalności techniczno-budowlanych, które zgodnie z ustawą o prawie budowlanym, pozwalają jej na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych. W zależności od celu, w jakim planujemy wykonanie inwentaryzacji budowlanej, preferowane uprawnienia osoby ją wykonującej mogą się nieco różnić. Przykładowo, w przypadku gdy ekspertyza budowlana ma być wykonana w celu wykonania projektu przebudowy budynku, lub dobudowy do budynku, wówczas najlepiej, aby wykonawca inwentaryzacji posiadał uprawnienia budowlane w zakresie projektowania. Ważne, aby osoba, której powierzymy przygotowanie ekspertyzy budynku, miała odpowiednią wiedzę, kwalifikację, ale też doświadczenie, które zagwarantuje, że wykonane pomiary będą wiarygodne i zgodne ze sztuką budowlaną.

Odpowiedź