Instalacje sanitarne – co i jak?

W każdym obiekcie, niezależnie od tego, czy będzie to dom czy lokal użyteczności publicznej, potrzebna jest instalacja sanitarna, która obejmuje takie media jak woda, powietrze czy gaz. Może być usytuowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. W momencie powstawania nowych nieruchomości lub w trakcie modernizowania już istniejących niezbędne jest zaopatrzenie się w elementy służące do wykonania instalacji sanitarnych, bez względu na to, czy będą to instalacje zgrzewcze, spawane czy klejone.

Instalacje sanitarne a ich rodzaje

Instalacje, nazywane zgodnie z techniczną terminologią sanitarnymi, obejmują kilka typów instalacji. Do najważniejszych z nich można zaliczyć instalację doprowadzającą zimną i ciepłą wodę użytkową. Równie istotna jest instalacja służąca do odprowadzania zużytej wody, czyli instalacja odpływowa bądź kanalizacyjna.

Współcześnie rozprowadzanie wody przeznaczonej do ogrzewania obiektów, czyli tak zwane centralne ogrzewanie jest coraz częściej określane mianem instalacji grzewczej. Wszystkie instalacje sanitarne – niezależnie od rodzaju – muszą być wyposażone w przewody, urządzenia zasilania, takie jak pompy, kotły czy wymienniki oraz urządzenia wykorzystywania typu baterie, grzejniki oraz materiały i akcesoria sanitarne.

Co jest niezbędne do wykonania instalacji sanitarnych?

Jednym z najważniejszych elementów instalacji sanitarnych są rury, których średnica jest dostosowana do rodzaju instalacji. Do łączenia poszczególnych odcinków rur stosuje się bierne części łączące, czyli kształtki. Krótki odcinek szerszej rurki, służący do prostego przedłużenia rury to kształtka zwana mufą. Wykonanie instalacji sanitarnej wymaga także zastosowania kolanek oraz łuków, niezbędnych w trakcie łączenia rur pod kątem dziewięćdziesięciu stopni.

W instalacjach sanitarnych, które zmieniają kierunek, stosuje się kolanka redukcyjne. Doskonale sprawdzają się także w przypadku konieczności zmniejszenia średnicy rur. Trójniki (niekiedy czwórniki) służą do łączenia rur w miejscach, w których dochodzi do rozdzielenia trasy. Jeżeli liczba rozgałęzień jest bardzo duża, stosuje się rozdzielacze.

Filtracja i uzdatnianie wody

Filtracja wody i jej uzdatnianie to zabiegi niezbędne, których zadaniem z jednej strony jest zapewnienie bezawaryjnego działania instalacji sanitarnych, z drugiej natomiast zagwarantowanie dostępu do bezpiecznej i czystej wody. Montaż filtrów oraz stacji uzdatniania wody wywiera ogromny wpływ na poprawę jej jakości, co pozwala na usunięcie z niej wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. To dzięki filtracji wody i jej uzdatnianiu istnieje realna szansa na ochronę instalacji sanitarnych przed przyspieszonym i niekontrolowanym niszczeniem.

Niezależnie od tego, jakie akcesoria czy materiały zostaną wykorzystane do zbudowania instalacji sanitarnych, wszystkie mają podstawowa cechę wspólną, którą jest niezawodność. Wyprodukowane z wysokogatunkowych surowców kształtki i rury doskonale sprawdzają się w trakcie eksploatacji i mogą bezawaryjnie funkcjonować przez co najmniej kilka dekad.

Odpowiedź