Z czego składa się transformator?

Przenoszenie energii elektrycznej z jednego obwodu do drugiego – aby było to możliwe, konieczne jest wykorzystanie odpowiedniego urządzenia. Urządzenie to nazywamy transformatorem. Transformatory wykorzystywane są powszechnie. Spotkamy się z nimi w systemach elektronicznych zarówno w automatyce, jak i w łączności, teletechnice. Wykorzystywane są w najróżniejszych celach. Czy jednak wiemy, z czego zbudowane są transformatory?

Budowa transformatora

Transformatory nie posiadają bardzo komplikowanej budowy. Składają się z dwóch podstawowych elementów. Pierwszym z  nich jest stalowy  dzień, natomiast drugim uzwojeń, które nazywane są również cewkami.

Rdzeń – elementy te wykonywane są zazwyczaj ze stali. Składają się z kolumn, na które nawijane są uzwojenia oraz jarzm, nazywany również zworą. Rdzeń służy przede wszystkim do przewodzenia strumienia magnetycznego – nie bez powodu nazywany jest magnetycznym obwodem. Wykonany jest z blach, które charakteryzują się tym, iż są bardzo cienkie oraz w specyficzny sposób izolowane, co ma zmniejszać straty w prądzie. Wykorzystany w transformatorze rdzeń odpowiada rodzajowi urządzenia. Możemy zetknąć się z transformatorami płaszczowymi, kolumnowymi oraz toroidalnymi (transformatory jednofazowe).

Uzwojenia – są to elementy osadzone na kolumnach. Najczęściej są one tworzone z przewodów z aluminium, albo z miedzi.  W tym przypadku musi zostać wykorzystany najlepszy przewodnik elektryczny, a wszystko po to, aby do minimum zredukować wydzielanie się ciepła oraz strat mocy, które z tego wynikają. Uzwojenia mają wiele rodzajów, a transformatory wykorzystują  kilka ich typów.  Możemy wyróżnić np. uzwojenie cylindryczne. Musimy pamiętać o tym, że uzwojenie wykorzystywane w transformatorach, nie musi mieć postaci cewki. Niektóre uzwojenia wykonane są z kilku cewek, które połączone zostały w jeden zespół.

Jak już zostało wspomniane, budowa transformatora nie jest bardzo skomplikowana. Jednakże, ważne jest to, aby każdy jego element był wykonany w dokładny sposób – tylko wtedy mamy pewność poprawnego działania.

Odpowiedź