Niezależność energetyczna dzięki fotowoltaice

[REKLAMA]

Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych cieszy się – zasłużenie! – coraz większą popularnością. Panele fotowoltaiczne, dzięki którym energia promieniowania słonecznego zamieniana jest na energię elektryczną oraz panele solarne, umożliwiające zamianę energii słonecznej na energię cieplną, przydatną do podgrzewania wody użytkowej, coraz częściej pojawia się już w projektach domów jednorodzinnych oraz instytucji publicznych.

Fotowoltaika to nie tylko ekologiczny sposób produkcji energii elektrycznej, ale także możliwość uniezależnienia się od podwyżek cene energii elektrycznej. W przypadku inwestycji w instalację on-grid konsument energii staje się prosumentem i zyskuje możliwość.przekazywania nadmiaru wyprodukowanej energii do sieci i w razie potrzeby odbierania jej w postaci upustu na energię pobraną od operatora podczas korzystania z urządzeń elektrycznych. Istnieją również instalacje hybrydowe lub off-grid (bez dostępu do sieci elektroenergetycznej), w których skład wchodzą też akumulatory. Pozwalają na zasilanie urządzeń elektrycznych także w przypadku braku zasilania z sieci. Czas takiej autonomii ściśle zależy od pojemności banku akumulatorów. Z uwagi na znacznie wyższą cenę takiego rozwiązania należy rozważyć, czy przerwy w dostawie energii są na tyle uciążliwe, by zaakceptować dodatkowy koszt.

Panele fotowoltaiczne ekologicznym sposobem produkcji energii elektrycznej

Instalacja fotowoltaiczna jest w pełni ekologicznym sposobem pozyskiwania i przetwarzania energii. Panele PV nie powodują emisji zanieczyszczeń do powietrza, praca instalacji jest bezemisyjna i nie generuje hałasu. Nie wymaga także dostarczania paliwa co sprawia, że eksploatacja jest niezwykle tania.

Ślad węglowy powstały podczas produkcji komponentów, instalacji oraz użytkowania jest nieporównywalnie mniejszy, niż w przypadku innych technologii wytwarzania energii. Moduły fotowoltaiczne już po 1,5 roku wytwarzają tyle energii, ile zostało zużyte do ich produkcji.

Z uwagi na długą żywotność paneli fotowoltaicznych oraz fakt, że ich powszechne zastosowanie zaczęło się relatywnie niedawno, temat recyklingu instalacji PV dopiero zaczyna być poruszany. Warto wiedzieć, że importerzy komponentów płacą opłatę na rzecz przyszłego recyklingu, która ma na celu opracowanie procesu odzyskiwania wielu cennych materiałów użytych do wytworzenia składowych systemu PV.

Interesuje Cię oferta systemów fotowoltaicznych z montażem? Wejdź na: Panele fotowoltaiczne

Kim jest prosument?

Prosumenci (czyli osoby, które są zaangażowane w proces tworzenia danego produktu/usługi i jednocześnie jego konsumpcję – w omawianym przypadku produktem jest energia elektryczna) mogą wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby, jej nadwyżki „magazynować” w sieci elektroenergetycznej operatorów energetycznych, a następnie je odbierać, by zaspokoić swoje potrzeby energetyczne. Prosumentem może być nie tylko osoba fizyczna. Zgodnie z nowelizacją o OZE, która weszła w życie 29 lipca 2019 rok, status ten przysługuje także m. in.: przedsiębiorcom, dla których wytwarzanie energii nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej; małym i średnim firmom, spółdzielniom energetycznym gmin wiejskich i wiejsko-miejskich czy spółdzielniom mieszkaniowym.

Fotowoltaika to oszczędność!

Warto spojrzeć na fotowoltaikę jak na inwestycję, która przynosi korzyść nie tylko środowisku naturalnemu ale także finansom domowym. Choć trzeba ponieść spory jednorazowy wydatek, trzeba mieć na uwadze, że z fotowoltaiką miesięczne rachunki za prąd wynoszą maksymalnie 10-30 PLN (opłaty stałe + podatki), a okres zwrotu inwestycji to średnio 5-6 lat. Przez kolejne lata mamy prąd za darmo.

Zgodnie z symulacjami specjalistów, instalacja o mocy ok. 5 kW (produkująca tyle prądu, ile zużywa rodzina z dziećmi w średniej wielkości domu), złożona z dobrej jakości podzespołów wraz z montażem kosztuje dziś około 23-25 tys. PLN. Dzięki obowiązującej dotacji 5000 PLN koszt instalacji spada do 18-20 tys. PLN a dodatkowo kwota ta podlega uldze termomodernizacyjnej uwzględnionej w PIT rocznym, co daje kolejnych kilka tysięcy zł oszczędności. Całkowity koszt instalacji spadnie więc o około 35%.

Fotowoltaika to także niezależność finansowa. Ceny energii elektrycznej oferowanej przez operatorów stale wzrastają, więc opłacalność inwestycji w panele PV z czasem rośnie. Nie warto jednak odkładać decyzji w czasie. Oszczędzać trzeba zacząć jak najszybciej.

Program „Mój prąd” – dofinansowanie i ulgi

Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce o nazwie „Mój Prąd”.

Program został zaplanowany na lata 2019-2024 lub do wyczerpania środków w wysokości 1 mld PLN i kierowany jest do osób fizycznych, chcących zamontować panele fotowoltaiczne na użytek własnego gospodarstwa domowego. Wniosek o dofinansowanie z programu “Mój prąd” składa się w wersji elektronicznej poprzez stronę gov.pl.

Jeden wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek. Jeśli ktoś ma kilka domów, to na każdym z nich może postawić oddzielną instalację. Dotacja udzielana jest na konkretną instalację podłączoną do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE). Co ważne, program dotyczy wyłącznie nowych instalacji i nie dotyczy rozbudowy już istniejącej instalacji.

Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 PLN. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji.
Dotacja ma formę bezzwrotnej pomocy finansowej i jest zwolniona z podatku PIT. Dla wnioskodawcy oznacza to, że w przypadku otrzymania maksymalnej wartości dofinansowania otrzyma 5000 zł “na rękę” w przeciągu 3 miesięcy od oddania instalacji do użytku.

Artykuł powstał we współpracy z Metal-Fach Techika Grzewcza

Odpowiedź