Jak obliczyć rachunek za prąd?

[REKLAMA]

Na pierwszy rzut oka samodzielne obliczenie rachunków za prąd wydaje się czarną magią, ale nie wszystko jest tak trudne jak przyzwyczailiśmy się o tym myśleć. Jeśli chcesz obniżyć swój rachunek za prąd, to punktem wyjściowym jest określenie swojej obecnej ceny, a następnie poszukiwanie ciekawszych i tańszych ofert od innych sprzedawców energii elektrycznej.

Cena prądu, czyli co znaczą liczby na rachunku za energię elektryczną

Pierwsza rzecz związana z rachunkiem za prąd o której warto wiedzieć, to że jest prosta zależność między ilością zużycia energii elektrycznej, a jej ceną jednostkową. Jeśli chodzi o sam rachunek, to opłata końcowa, którą powinniśmy zapłacić jest połączeniem kilku opłat: opłaty zmiennej sieciowej i zmiennej jakościowej, a także opłat stałych.

Opłaty zmienne

Warto zacząć od opłaty zmiennej sieciowej, czyli opłaty za rzeczywiste zużycie prądu w danym okresie rozliczeniowym. Obliczenie tej opłaty jest dziecinnie proste i polega na przemnożeniu stawki za kilowatogodzinę energii oraz ilości zużytej energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym.

Następną kwotą jest opłata jakościowa, która w porównaniu do opłaty sieciowej wynosi grosze. Jest to opłata ustalona przez Urząd Regulacji Energetyki, jako opłata na utrzymanie systemu elektroenergetycznego. Jak sugeruje nazwa “opłata zmienna jakościowa”, tak samo jak i opłata sieciowa, jest wyliczana na podstawie zużycia energii w danym okresie i polega na przemnożeniu ilości zużytego prądu oraz stawki o wysokości 0,0065 zł/kWh. Dla domu jednorodzinnego czy mieszkania wysokość tej opłaty rzadko kiedy przekracza 5 złotych.

Więcej na temat rachunków z prąd dowiesz się na stronie https://poprostuenergia.pl/category/rachunek-za-prad/

Opłaty stałe

Pozostałe opłaty na każdym rachunku za energię elektryczną są opłatami stałymi: opłata za dystrybucję, opłata przejściowa oraz abonamentowa. Stawka opłaty za dystrybucję jest określana w momencie wyboru układu jedno lub trójfazowego i jej wysokość wynosi w granicach sześciu złotych miesięcznie.

Drugą stałą opłatą jest opłata przejściowa i jest ona uzależniona od zużycia energii w poprzednim roku, a wysokość takiej opłaty ma trzy przedziały: poniżej 500 kWh rocznego zużycia prądu, 500 – 1200 kWh oraz powyżej 1200 kWh. Tak samo jak i w przypadku z opłatą dystrybucyjną jest to niska kwota i często się mieści w granicach czterech złotych.

Ostatnia kwota, czyli opłata abonamentowa, jest opłatą za usługi pracownika zakładu energetycznego, który przychodzi po odczyt licznika. Zdecydowana większość użytkowników prądu rozliczają swoje rachunki na podstawie półrocznego rachunku prognozowego, co znaczy, że odczyt jest dokonywany raz na pół roku i na jest podstawie użytkownik otrzymuje sześć jednakowych rachunków, a po następnym odczycie jest dokonywane ewentualne wyrównanie rachunków.

System tego typu jest wygodny w przypadku małego i stałego zużycia prądu w domu czy w firmie. Ale dla wygody wszystkich klientów, jest dostępna opcja indywidualnego ustalenia sposobu i częstotliwości rozliczenia. Im częściej jest robiony odczyt licznika, tym wyższa będzie opłata abonamentowa.

Odpowiedź