Rodzaje oczyszczalni przydomowych – co jest istotne kiedy wybierasz oczyszczalnię przydomową?

Zbiorcza kanalizacja z rozwiniętą infrastrukturą oczyszczalni komunalnych jest sprawdzonym sposobem odprowadzania przydomowych ścieków w dużych aglomeracjach. Jednak jeśli budujemy dom na peryferiach miasta, planujemy przeprowadzkę na wieś, gdzie rozproszone zabudowania nie mają dostępu do systemu kanalizacyjnego musimy wiedzieć jakie rodzaje oczyszczalni przydomowych będą dla nas najlepszym rozwiązaniem. Co jest istotne przy podejmowaniu decyzji o wyborze oczyszczalni przydomowej?

Na czym polega działanie oczyszczalni przydomowych?

W Polsce przydomowe oczyszczalnie ścieków stosuje się zazwyczaj w miejscach nieskanalizowanych. Są to zespoły urządzeń, do których odprowadza się ścieki z danego obiektu. Ich działanie polega na mechanicznym i biologicznym oczyszczaniu nieczystości do takiego stopnia, by możliwe stało się wprowadzenie do gruntu zneutralizowanych odpadów. Podczas procesu neutralizacji w pierwszym etapie dochodzi do czyszczenia wstępnego, podczas którego zatrzymywane są odpady stałe. Proces ten odbywa się w osadniku gnilnym, konieczna jest w tym miejscu skutecznastała wentylacja. W kolejnym etapie usuwane są ze ścieku, rozpuszczone w wodzie, substancje organiczne. Opisywane urządzenia są zróżnicowane pod względem konstrukcji, konkretnych rozwiązań technologicznych i cen, dlatego poszukując odpowiedniego warto wiedzieć, że oczyszczalnie przydomowe wymienia i opisuje www.ekodren.pl. Dostępne są tam oczyszczalnie przystosowane do małych gospodarstw domowych, jak i nowatorskie rozwiązania przeznaczone dla obiektów komercyjnych, osiedli mieszkaniowych, pensjonatówhoteli.

Jakie wyróżniamy rodzaje oczyszczalni przydomowych?

Proces biochemicznej neutralizacji zanieczyszczeń, w zależności od zastosowanej technologii, może mieć miejsce w kilku typach oczyszczalni. Różnią się materiałem z jakich zostały wykonane, sposobem montażu oraz jakością oczyszczonego ścieku. Wtórny etap oczyszczania tlenowego może odbywać się min w:

oczyszczalni drenażowej rozsączającej – jest powszechnym rodzajem oczyszczalni. Polega na połączeniu metod mechanicznej oraz biologicznej beztlenowej, która przebiega w osadniku gnilnym oraz tlenowej zachodzącej w złożu rozsączającym.

oczyszczalni z filtrem piaskowym – stosowane na gruntach gliniastych lub ilastych, czasem na pokrytych wapiennymi skałami. Ich skuteczność usuwania zawiesiny wynosi około 70 procent, eliminują zanieczyszczenia na poziomie około 80 – 90 procent.

oczyszczalni ze złożem biologicznym – procesy oczyszczania zachodzą w jednym zbiorniku, którego praca jest w pełni zautomatyzowana. Oczyszczanie polega na biologicznym rozkładzie w złożu fluidalnym.

Co jest istotne przy wyborze oczyszczalni przydomowej?

Ważne, aby pamiętać że budowa przydomowej oczyszczalni to inwestycja na wiele lat. Przed podjęciem decyzji trzeba wiedzieć, że trwałość oczyszczalni drenażowych jest zdecydowanie krótsza niż pozostałych, co związane jest z koniecznością wymiany gruntu pod drenami co około 10 lat. Zdecydowanie mniej wymagające, bardziej trwałe i ekologiczne są oczyszczalnie biologiczne, tutaj jednak trzeba zwrócić uwagę na wytrzymałość zbiornika. Takie oczyszczalnie gwarantują stabilne funkcjonowanie oraz wysoką redukcję zanieczyszczeń.

 

One Response - Add Comment

Odpowiedź