Projektowanie pali – na czym polega?

Fundamenty budynku wykonane w technologii pali prefabrykowanych to bardzo już dobrze znana i od lat wykorzystywana technologia, która pozwala na budowę wszędzie tam, gdzie warunki geologiczne nie są sprzyjające. Pale sięgają do głębszych, bardziej stabilnych warstw gruntu, dzięki czemu budynki mogą być stawiane na podłożu bardziej podatnym na odkształcenia. Jednak w związku z tym, że każdy plac budowy jest inny zawsze wykonuje się pale odpowiednio dobrane do danych warunków. Na czym polega projektowanie pali fundamentowych i co się z tym wiąże?

Co to są ale fundamentowe prefabrykowane i do czego się ich używa?

Fundamentowe pale prefabrykowane są to elementy wykonane z żelbetu (betonu wzmocnionego wewnątrz konstrukcją ze stalowych prętów), których używa się do ustabilizowania ławy fundamentowej na gruncie o niewystarczającej stabilności. Należą tutaj na przykład grunty podmokłe, jak również takie, których górną warstwę stanowi sypki materiał o niewielkim oporze. Pale takie wykonywane są w zakładzie prefabrykacji i dowożone na miejsce budowy. Umieszczenie pali na właściwych miejscach następuje przez ich wbijanie. Używa się do tego specjalnych maszyn – spalinowych, albo hydraulicznych kafarów. Siłę nacisku i amplitudę uderzeń dobiera się zgodnie z wielkością pala i właściwościami gruntu w jakim jest umieszczony.

Jakie parametry bierze się pod uwagę projektując pale fundamentowe?

Aby pale fundamentowe mogły spełniać swoją funkcję muszą być odpowiednio dobrane do rodzaju podłoża, na którym powstaje budynek. Pierwszym (wstępnym) etapem ich projektowania są więc badania geologiczne, dzięki którym uzyskuje się wiedzę o strukturze gruntu w danym miejscu. Dysponując taką wiedzą, oraz projektem budynku można przystąpić do projektowania samych pali. Jest to zadanie trudne i wymagające specjalistycznej wiedzy, a więc bezwarunkowo należy przekazać je specjalistom w tej dziedzinie. Prawidłowo zaprojektowane pale przenoszą ciężar całego budynku na głębsze – stabilne warstwy gruntu, a więc są gwarantem bezpieczeństwa.

Pierwszą z kwestii związanych z projektowaniem pali jest ich wielkość i wytrzymałość. Tradycyjnie tego rodzaju fundamenty wykonuje się w miejscach, w których stabilne warstwy gruntu znajdują się na głębokości większej niż cztery metry. Potrzebna wielkość pali musi być więc precyzyjnie dobrana i do jej ustalenia niezbędne są szczegółowe dane pochodzące z badań geologicznych. Wytrzymałość pali, a więc maksymalne obciążenia, jakie będą mogły być do nich przyłożone zależna jest od projektu samego budynku – jego wielkości, ale również przeznaczenia. Istotny wpływ ma tu również sprężystość pala, a więc jego podatność na odkształcenia.

Kolejną kwestią jest nośność pali. Rozróżnia się nośność podstawy pala (dolnej części, opartej w stabilnej warstwie gruntu), oraz nośność jego pobocznicy (boczne powierzchnie pala, tkwiące w warstwach ziemi mniej stabilnych). W pewnym sensie sumaryczna nośność pala jest to siła oporu, jaką będzie on stawiał sile nacisku znajdującego się powyżej budynku. Większa nośność pali oznacza więc, że mogą one „unieść” większy ciężar budynku, który jest na nich postawiony. Należy pamiętać również, że fundament głęboki skonstruowany przy pomocy pali prefabrykowanych składa się zazwyczaj z wielu pali, które różnią się pomiędzy sobą poszczególnymi parametrami. W czasie wykonywania takiego fundamentu, korzystając z informacji zbadań geologicznych ustala się parametry, liczbę i rozmieszczenie pali, jakie będą zastosowane w jego budowie. Zasadniczy etap projektowania pali prefabrykowanych jest więc przełożeniem potrzeb danego projektu, na gotowy, dostarczany na plac budowy, zindywidualizowany produkt.

Kto zajmuje się projektowaniem pali fundamentowych?

Jak wspomniano już wcześniej projektowanie pali prefabrykowanych to zadanie, które powinno być powierzone fachowcom. Na rynku działają wyspecjalizowane firmy, w zakres działania których wchodzi wykonywanie wszelkich prac – od wykonania badan geologicznych terenu, przez ustalenie drogą wyliczeń potrzeb dla danego projektu i zaprojektowanie odpowiednich pali, do przekazania gotowych projektów do zakładów prefabrykacji, które dostarczą pale na plac budowy.

Artykuł powstał dzięki uprzejmości Pali-Prefabrykowanych

Odpowiedź