Popularność betonu komórkowego – z czego ona wynika?

[REKLAMA]

Budowa domu jest dużym przedsięwzięciem wymagającym podjęcia wielu istotnych decyzji, dotyczących między innymi konstrukcji obiektu czy wyboru odpowiednich materiałów budowlanych. Do najpopularniejszych materiałów ściennych zalicza się w ostatnich latach beton komórkowy. Jakie cechy betonu komórkowego są szczególnie cenione przez inwestorów?

Dlaczego warto wybrać bloczki z betonu komórkowego?

Porowata struktura wewnętrzna betonu komórkowego ma wpływ na jego wysokie właściwości termoizolacyjne dzięki, którym jest on zaliczany do grona tzw. materiałów ciepłych. Ściany wzniesione z betonu komórkowego charakteryzują się niskimi wartościami współczynników przenikania ciepła – dom wykonany z tego materiału to dom energooszczędny.

Ochronę przed utratą ciepła zapewnia nie tylko struktura wewnętrzna betonu komórkowego, nie bez znaczenia jest również sama geometria bloczków. Elementy są produkowane w wysokim rygorze produkcyjnym zapewniającym wysoką dokładność wymiarową. Bloczki o powtarzalnych wymiarach nadają się do murowania na cienką zaprawę klejową, co ma wpływ na ograniczanie występowania mostków termicznych.  Spoiny o niewielkich grubościach dają możliwość uzyskania „szczelnej” przegrody, w której nie powstają miejsca ucieczki ciepła.

Warto również podkreślić, że możliwość murowania elementów z betonu komórkowego na zaprawę cienkowarstwową to znaczne ułatwienie wykonawcze, które (wraz z niską masą pojedynczych elementów oraz łatwością ich docinania i obrabiania) jest doceniane przez ekipy murarskie. Z bloczków z betonu komórkowego muruje się szybko i sprawnie, co ma wpływ również na szybsze ukończenie prac murarskich a także obniżenie kosztów całościowych inwestycji.

Uniwersalność zastosowania bloczków z betonu komórkowego

Bloczki z betonu komórkowego są różnorodne, występują w różnych szerokościach, gęstościach oraz wytrzymałościach na ściskanie. Tak duża baza produktowa powoduje, że materiał może być wykorzystywany do murowania różnego rodzaju przegród. Można go stosować do wznoszenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych nośnych, wewnętrznych  nienośnych, ścian piwnic oraz ścian ogniowych i kompleksowych przegród ściennych. Dzięki szerokim możliwościom stosowania beton komórkowy można uznać za uniwersalny materiał murowy.

Odpowiedź