Nowoczesne kotły i OZE – jak skutecznie walczyć ze smogiem?

Zapobieganie powstawaniu smogu, to obecnie jedno z najważniejszych zadań związanych z ochroną środowiska w Polsce. Powszechność węgla jako paliwa opałowego sprawiła, że powietrze zarówno w dużych aglomeracjach, jak i w małych miasteczkach w okresie grzewczym stało się wręcz szkodliwe dla zdrowia.

Smog – problem nie tylko dużych miast

Za powstawanie smogu w 60% odpowiadają domowe kotłownie. A więc w mniejszych miejscowościach i na przedmieściach, gdzie jest wiele domów jednorodzinnych, sytuacja czasem może wyglądać nawet gorzej niż w centrach dużych miast. Zwłaszcza mieszkańcy miejscowości położonych w dolinach odczuwają przykre konsekwencje obecności smogu w okresie zimowym, który może nawet zwiększać ryzyko zachorowania na raka.

Jak możemy zadbać o jakość powietrza?

Aby aktywnie przyczyniać się do poprawy jakości powietrza, powinniśmy:

  • wybierać ekologiczne sposoby ogrzewania domów za pomocą kotłów grzewczych spełniających najbardziej rygorystyczne normy (5. klasa, Ecodesign), które produkują znacznie mniejszą ilość spalin niż urządzenia niecertyfikowane,
  • wybierać ekologiczne środki transportu: rower, autobus, tramwaj, spacer,
  • dbać o świat roślin (ochrona zieleni, udział w sadzeniu drzew),
  • robić świadome zakupy, m.in. kupować produkty wytwarzane metodami ekologicznymi, które nie wpływają negatywnie na atmosferę,
  • rozpowszechniać wiedzę ekologiczną.

Odnawialne źródła energii (OZE)

Co jeszcze można zrobić, by zadbać o jakość powietrza na Ziemi? Korzystać z odnawialnych źródeł energii (OZE), czyli takich, które nie powodują ich długotrwałego deficytu. Zasoby OZE odnawiają się w krótkim czasie – należy do nich energia wodna, wiatr, promieniowanie słoneczne, a także biomasa, z której powstaje pellet do ogrzewania domów za pomocą nowoczesnych kotłów.

Kotły 5 klasy

W wielu domach nadal funkcjonują kotły centralnego ogrzewania na węgiel niespełniające normy 5. klasy, które emitują do powietrza duże ilości szkodliwych substancji: pyły zawieszone, dwutlenek siarki, tlenki azotu i metale ciężkie. W związku z tym od 2018 mogą być produkowane wyłącznie kotły 5. klasy i tylko one są montowane w nowobudowanych domach.

Klasę 5. emisji spalin określa norma PN-EN: 303-5:2012. Nowoczesne kotły, które spełniają to wymaganie, są zazwyczaj przystosowane do spalania jednego rodzaju paliwa. Mogą być to kotły z automatycznym podawaniem paliwa przystosowane do spalania pelletu drzewnego lub kotły na ekogroszek. Pellet jest najbardziej powszechnym paliwem uzyskiwanym z biomasy roślinnej (trocin, wiórów, zrębków drzewnych). Alternatywą dla urządzeń na pellet czy ekogroszek są kotły na drewno z ręcznym załadunkiem, których działanie polega na tzw. zgazowaniu drewna.

Ecodesign (Ekoprojekt)

Obecnie na rynku równorzędnie z kotłami 5. klasy spotykamy kotły z oznaczeniem Ecodesign (Ekoprojekt). Pojęcie to wprowadzone zostało w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE ustanawiającej ogólne wymogi dotyczące ekoprojektowania produktów związanych z energią. Niektóre urządzenia grzewcze takie, jak pompy ciepła czy kotły gazowe, są objęte tym wymogiem już od 2015 roku. Natomiast kotły grzewcze na paliwa stałe ujęto w Rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189, które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

Oznaczenie klasą 5. nie jest równoznaczne z tym, że kocioł spełnia też wymagania Ecodesignu. Najprościej mówiąc Ecodesign wyznacza bardziej rygorystyczne wymagania. Oferowane urządzenia, zaprojektowane zgodnie z wymaganiami Ekoprojektu, dzięki poszanowaniu energii i paliwa, w jeszcze większym stopniu przyczyniają się do poprawy jakości powietrza. W ofercie Defro w większości znajdziemy ekologiczne kotły grzewcze, które posiadają oba certyfikaty. Potwierdzeniem tego są stosowne świadectwa wystawione przez akredytowane laboratoria.

Powiązane z Ekoprojektowaniem jest ekoetykietowanie. Ten obowiązek został nałożony na producentów znacznie wcześniej, bo już od 1 kwietnia 2017 roku. Każdy kocioł powinien być oznaczony, znaną z urządzeń AGD, etykietą informującą o klasie energetycznej urządzenia.

Dowiedz się więcej o kotłach grzewczych spełniających wymagania 5. klasy: https://www.defro.pl/k,19,5-klasa.html

Odpowiedź