Co trzeba wiedzieć o ścianach?

Ściany to pionowe przegrody, które oddzielają otoczenie od budynku lub dzielą przestrzeń obiektu na poszczególne pomieszczenia. W ścianach mogą znajdować się różne elementy dodatkowe np. otwory okienne lub drzwiowe, progi, parapety, gzymsy itd.

Podstawową funkcją ściany jest oddzielenie pewnych przestrzeni od siebie, a co się z tym wiąże izolacja termiczna i akustyczna.

Przegrody pionowe często pełnią też rolę konstrukcyjną, czyli przenoszą obciążenia własne oraz z innych elementów budowli. Ściany samonośne przenoszą natomiast tylko ciężar własny. Wewnątrz budynku niektóre ściany stanowią tylko oddzielenie poszczególnych pomieszczeń, nazywamy je ścianami działowymi. Ściany zbudowane ze specjalnych materiałów ognioodpornych mają funkcję ochrony przeciwpożarowej. Czasami stosuje się też ściany osłonowe, które poza przenoszeniem obciążeń własnych i innych elementów konstrukcyjnych wytrzymują też obciążenia spowodowane parciem wiatru.

Rodzaje ścian

Pod kątem techniki wykonania można wyróżnić ściany murowane oraz szkieletowe. Te pierwsze budowane są w technologiach mokrych np. z cegieł, pustaków, betonu komórkowego połączonego ze sobą zaprawą. Ściany szkieletowe powstają na konstrukcji drewnianej lub metalowej, do której przykręcane są płyty, deski lub innego rodzaju wytrzymała okładzina. Takie ściany stawia się zdecydowanie szybciej ponieważ nie ma tu konieczności wiązania zaprawy. Warto też zauważyć, że są one lżejsze.

Ściany ogniowe

Ten rodzaj ścian musi spełniać bardzo rygorystyczne wymagania ponieważ stanowi elementy biernej ochrony przeciwpożarowej. Ściana ogniowa oddziela od siebie poszczególne strefy pożarowe przez co zabezpiecza przed rozprzestrzenianiem się ognia, dymu oraz toksycznych oparów. Taki element oddzielenia przeciwpożarowego musi być wykonany z materiałów niepalnych, które mają odpowiednią klasę ognioodporności. Warto wiedzieć, że ściana ogniowa może być wykonana w technologii lekkiej zabudowy, jeśli użyje się do jej budowy specjalistycznych płyt o zwiększonej odporności na działanie ognia. Szczegóły wykonania takiej konstrukcji można znaleźć na stronach producentów elementów biernej ochrony przeciwpożarowej, np. tu: https://www.promattop.pl/pl-pl/applications-new/sciany/sciany

Odpowiedź