Przeglądy techniczne budynków — na czym polega obsługa serwisu budowlanego?

Dbałość o prawidłowy stan techniczny budynku, wpływa nie tylko na jego estetykę, ale także na bezpieczeństwo użytkowania. Z tego powodu konieczne jest przeprowadzanie regularnych przeglądów budowlanych, w tym również przeglądu instalacji elektrycznej. Ich głównym celem jest ocena kondycji oraz przydatności danej nieruchomości i jej poszczególnych części. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, kto jest odpowiedzialny za serwis budowlany oraz jak często należy wykonywać kontrole okresowe budynków.

Przegląd budowlany obejmuje szereg działań mających na celu weryfikację stanu różnego rodzaju obiektów budowlanych. Jest to kluczowe dla utrzymania należytej kondycji nieruchomości, a tym samym zagwarantowania bezpieczeństwa ich użytkowania. Sposób przeprowadzania kontroli okresowych budynków jest regulowany odgórnie, a ich zasady zawarte są w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane określa m.in., jak często powinny być wykonywane poszczególne przeglądy techniczne budynków, na przykład przegląd instalacji elektrycznej, oraz wskazuje kompetencje osób, które się tym zajmują.

Jakie budynki podlegają przeglądom budowlanym?

Przeglądy techniczne budynków dotyczą wszystkich obiektów budowlanych, czyli m.in.:

 • budynków użyteczności publicznej, takich jak urzędy, placówki medyczne, czy szkoły,
 • domów jedno- i wielorodzinnych,
 • budynków o charakterze handlowym i usługowym,
 • biurowców,
 • budynków przemysłowych.

Rodzaj i zakres przeglądów budynków o konkretnym przeznaczeniu jest dokładnie określony we wspomnianej ustawie. Ponadto należy pamiętać, że nieruchomości, których powierzchnia przekracza 2000 m², podlegają dodatkowym obowiązkom.

W jakim celu przeprowadza się przeglądy budowlane oraz kto za nie odpowiada?

Przegląd budynku ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa jego użytkowania oraz zminimalizowanie ryzyka pojawienia się usterek, czy awarii. Wiąże się to również z zapewnieniem należytej kondycji wizualnej. Za kwestie te odpowiada właściciel lub zarządca nieruchomości, który w związku z tym jest zobowiązany do skorzystania z usług profesjonalnych fachowców.

Podczas przeprowadzania kontroli ocenie zostają poddawane:

 • stan techniczny nieruchomości oraz jej przydatność użytkowa,
 • wywiązanie się z zaleceń, jakie zostały przedstawione podczas poprzedniego przeglądu okresowego budynku,
 • stosowanie się do wymogów ochrony środowiska,
 • wykorzystanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem,
 • estetyka budynku oraz jego otoczenia.

Okresowe kontrole obejmują także obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznej w mieszkaniu, czy przegląd instalacji gazowej w budynku. Czynności te są niezbędne do zachowania dobrej kondycji nieruchomości przez wiele lat oraz pozwalają uniknąć konieczności przeprowadzania napraw, które mogą wiązać się z wysokimi kosztami.

Źródło: https://bigan.pl/oferta/przeglad-techniczny-budynku-dla-firm/

Jak często należy przeprowadzać przeglądy techniczne budynków?

Informacje na temat częstotliwości przeprowadzania przeglądów obiektów budowlanych zawarte są w art. 62 wspomnianej powyżej ustawy. Wyróżnia się:

 • przeglądy budynków coroczne,
 • przeglądy pięcioletnie budynków,
 • przeglądy budowlane realizowane za każdym razem w przypadku pojawienia się naruszeń spowodowanych działaniem człowieka lub sił natury.

Przegląd obiektów budowlanych wykonywany corocznie ma na celu kontrolę elementów, które są narażone na działanie niszczących warunków atmosferycznych, instalacji służących ochronie środowiska oraz instalacji gazowych. Natomiast przeglądy przeprowadzane co 5 lat dotyczą stanu technicznego oraz estetyki nieruchomości.

Ocena stanu technicznego budynku — koszt

Wiele osób zastanawia się, ile kosztuje przegląd instalacji elektrycznej, czy inny przegląd budowlany. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, ponieważ jest to zależne od zakresu kontroli, a także powierzchni danego obiektu. Przy wyborze firmy zajmującej się przeprowadzaniem przeglądów budowlanych oraz obsługą techniczną nieruchomości należy zwrócić uwagę nie tylko na cenę usługi, ale przede wszystkim kompetencje, wiarygodność i rzetelność fachowców.

Przeprowadzanie regularnych przeglądów budynków należy do obowiązków właścicieli obiektów budowlanych. Mają one kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości. Z tego powodu nie należy traktować ich jako niewygodną formalność, ale jako niezbędne działanie, mające na celu wyeliminowanie ryzyka pojawienia się awarii.

Odpowiedź